Ślub

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA

SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

 

  1. Metryki Chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją                   o sakramencie bierzmowania.
  2. W przypadku małżeństwa konkordatowego zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego

jednego z nupturientów.

  1. Akt zawarcia związku cywilnego jeśli już został zawarty.
  2. Dowody osobiste narzeczonych.
  3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  4. Dane świadków: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.
  5. Jeżeli narzeczeni nie pochodzą z naszej parafii muszą dostarczyć pozwolenie jednego ze swoich proboszczów na zawarcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele.

 

SPOTKANIA W KANCELARII PARAFIALNEJ:

 

  1. Ustalenie daty i godziny ślubu – jak tylko narzeczeni zdecydują się na konkretny termin.
  2. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego i rozpisanie zapowiedzi odbywa się 2 –3 miesiące przed ślubem.